Manažer a vedení týmu

HR_plus_vedeni-tymu
Manažer získá přehled o svých podřízených a může využívat jednoduše ovladatelné nástroje pro jejich vedení.

Základní vlastnosti

Sada funkcí usnadňujících manažerům / vedoucím pracovníkům práci s informacemi potřebnými pro vedení týmu spolupracovníků. Vedoucí pracovník se z jednoho místa dostane ke kartám jednotlivých zaměstnanců stejně jednoduše jako k informacím o jimi zastávaných pracovních místech a organizačních útvarech. Informace jsou ukládány tak, aby bylo možné k aktuálním údajům lehce dohledat i údaje historické.

Manažer / vedoucí pracovník má zároveň po ruce nástroje pro snadné zpracování úloh, které se týkají vedení lidí ve vlastním týmu, zejména výběr zaměstnanců, motivace a odměňování, hodnocení a rozvoj, řízení vzdělávání, popisy pracovních míst, změny pracovního zařazení, docházku a plánování směn nebo třeba plánování nástupců.

Hlavní přednosti

Hlavní přednosti vycházejí ze skutečnosti, že správa vedení týmu je plně samoobslužná přímo vedoucím pracovníkem a zároveň plně pod kontrolou zákazníka.

  • Detailní  zobrazování vybraných osobních údajů podřízených zaměstnanců přímo vedoucím pracovníkem z jednoho místa.
  • Aktivní samoobslužný přístup k úlohám ve všech oblastech své manažerské působnosti – řešení požadavků na aktualizace pracovních míst, při přípravě návrhů na odměňování, při hodnocení výkonu zaměstnanců či návrzích jejich plánů rozvoje.
  • Automatické a bezpečné zajištění přístupu k citlivým údajům vyplývající z manažerské role a z nastavených pravidel v rámci organizace.
  • Možnost nastavení různých typů schvalovacího workflow pro jakékoliv aktualizované údaje a procesy.

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků