Systemizace a popisy pracovních míst

HR_plus_popis-pracovniho-mista
Připojením jednodušších či komplexnějších popisů pracovních míst k záznamům v databázi přináší mnoho výhod. Popisy pracovních míst jsou dobře dostupné a snadno se aktualizují.

Základní vlastnosti

Systemizace vychází z jedinečného řešení správy organizačních struktur, které poskytuje maximální efekt s minimem vynakládaného úsilí. Chytrá datová pumpa zajistí, aby všechny potřebné záznamy o organizačních útvarech, typových funkcích, pracovních místech a zařazeních mohly být vytvořeny zcela automaticky během načtení (uploadu) kmenových dat pracovníků. Jednotlivé záznamy pak lze nadále snadno spravovat a rozvíjet v části personalistika.

K pracovním místům lze například připojit popisy pracovních míst včetně kompetenčních modelů využitelných pro hodnocení a rozvoj pracovníků . Automaticky vzniklé karty zaměstnance jsou hned zpřístupněny jednotlivým zaměstnancům. Manažerům zase poslouží pro přehledné vedení týmu jejich podřízených. Při potřebě změn systemizace mohou manažeři také jednoduše zadávat požadavky na změny zařazení pomocí elektronických formulářů eForms.

Hlavní přednosti

Organizační struktury a údaje, které tvoří systemizaci, není třeba vytvářet „na zelené louce“, vzniknou automaticky při načtení (uploadu) kmenových údajů pracovníků do systému.

  • Organizační údaje slouží zároveň nastavování rolí uživatelů, řízení přístupů i schvalovacích postupů.
  • Všechny záznamy s organizačními údaji mají uživatelsky nastavitelnou časovou platnost, umožňující pohledy typu „včera-dnes-zítra“
  • Organizační údaje lze rozšiřovat a vytvořit si například katalog pracovních pozic s popisy práce nebo uložit sady cílů a tyto nové údaje efektivně rozkopírovávat jednotlivým pracovníkům.

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků