Rychlý start

Rychlý start je lepší, než čekat několik měsíců na ukončení projektu! S naším řešením můžete do prvního cíle dorazit v řádově kratším čase. Ve spolupráci s námi naplníte systém údaji o zaměstnancích a  po nastavení přístupových oprávnění s nimi mohou všichni bezpečně pracovat. Zaměstnanci využívají kartu zaměstnance, manažeři vedení týmu a HR specialistům je k dispozici celá personalistika. Všichni si v krátké době snadno zvyknou na nový způsob práce s informacemi.

Co si připravit ?

Připravíte si jednoduché údaje o zaměstnancích do vzorové excelové tabulky. Většinou lze takové údaje pořídit jako výstupní sestavu z vašeho mzdového nebo personálního systému.  HR plus načte pomocí chytré datové pumpy excelovou tabulku, zkontroluje vaše údaje a vytvoří z nich záznamy zaměstnanců, záznamy jejich pracovních zařazení, pracovních míst, seznam funkcí a seznam organizačních útvarů nebo nákladových středisek.

S čím začít?

Postupujte podle svých priorit. Zpřístupněte třeba nejprve portál pro manažery. Manažeři si udělají představu o svých týmech a vymezí, které informace o svých podřízených potřebují mít dostupné.  Nebo začněte s přístupem všech zaměstnanců k jejich osobním kartám a umožněte jim aktualizovat vybrané údaje. Údaje se tímto krokem rychle vyčistí, případně doplní o další položky nebo okruhy údajů, které chce organizace sledovat.

Jaký je okamžitý přínos?

Okamžitě se zbavíte papírových žádanek, zbytečných emailů a telefonátů na personální útvar. Nejčastěji to bývají žádanky o pracovní volno a o pracovní cestu. Jejich schvalovací postupy probíhají automaticky a jsou aktualizovány při každé personální a organizační změně bez nutnosti ručního zásahu. Elektronické žádanky jsou bezpečně ukládány v systému a mohou sloužit jako průkazný doklad při revizích, kontrolách či různých auditech.

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků