Přizpůsobení

HR plus UNI je řešení přednastavené podle našich dlouholetých zkušeností s vývojem a provozem samoobslužných HR systémů. HR plus UNI využívá zralé funkcionality a infrastruktury HR plus Enterprise, řešení podnikové třídy, ověřené převážně u velkých organizací. Přednastavení umožňuje zpřístupnit toto řešení menším organizacím za rozumnou cenu a v krátkém čase.

Přizpůsobení

Jste přesvědčeni, že ve vaší organizaci máte dobře propracované a zaběhlé procesy, které nechcete „ohýbat“ jen kvůli softwarové podpoře? Robustní základ a bohatá funkcionalita HR plus umožňuje takřka neomezenou přizpůsobitelnost zákaznickým požadavkům buď přenastavením parametrů nebo přímo úpravou aplikačního kódu.

Více informací o celém řešení podnikové třídy lze najít na stránkách HR plus

V případě konkrétního zájmu poskytneme další informace o dalších možnostech řešení a jeho integraci s řešeními pro vizualizaci či reporting.

  • OrgPlus pro organizace do 1 000 zaměstnanců – vizualizace libovolné hierarchie
  • HumanConcepts pro organizace nad 1 000 zaměstnanců – organizační plánování a změny
  • SAP Crystal Solution pro organizace střední velikosti – přehledné reporty a animované dashboardy

Speciality

Potřebujete dosáhnout zlepšení ve zcela konkrétním procesu (odměňování, hodnocení, vzdělávání, nábor …) a ostatní chcete ponechat beze změn? HR plus je cloudové řešení, které takové zlepšení umožní beze zbytku a bez vedlejších dopadů na činnost organizace. Zaměříte-li se například na zlepšení procesu odměňování – pravidelného rozdělování bonusů, odměn či jiných nenárokových složek mzdy, získáte řadu výhod

  • zbavíte se složité práce s distribucí a konsolidací excelových tabulek pro vedoucí pracovníky
  • využijete aktuální údaje z vašeho personálního systému bez nutnosti opětovného zadávání
  • všem vedoucím pracovníkům zjednodušíte a usnadníte rozdělování v rámci nastavených pravidel
  • dostanete pod kontrolu plán a skutečnost a také celý proces schvalování
  • bez dalšího úsilí bude automaticky vytvářena a dostupná historie odměňování
  • schválené částky budou naimportovány do mzdového software  bez nutnosti ručního zadávání
  • vše, co budete potřebovat, je internetový prohlížeč

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků