eForm – formuláře bez papíru

HR_plus_personalistika-bez-papiru
Bezkonkurenční řešení náhrady papírových žádanek elektronickými, které ušetří spoustu zbytečné práce manažerům a personalistům.

Základní vlastnosti

Personalistika bez papírů je založena na využívání a oběhu elektronických formulářů namísto papírových. Požadavky manažerů, například žádost na vytvoření pracovního místa, návrh na mzdové a funkční zařazení, na změnu obsahu stávajícího pracovního místa, ukončení pracovního poměru procházejí řízeným schvalovacím postupem, nastavitelným podle potřeb organizace. Schválené požadavky zajistí pružnou změnu systemizace s odpovídajícím datem platnosti. Jednotliví účastníci schvalovacího postupu mohou být upozorňováni emailovou zprávou a rutinní kroky mohou být na základě vložených informací automatizovány.

Hlavní přednosti

Personalistika bez papírů umožní zbavit se oběhu papírových formulářů a nahradit jej oběhem formulářů elektronických.

  • Elektronické formuláře jsou automaticky předvyplněny existujícími údaji z databáze.
  • Redukce zbytečné administrativy.
  • Snížení chybovosti při vyplňování potřebných údajů.
  • Řešení nevyžaduje proškolování manažerů i když jsou jen příležitostnými uživateli. Intuitivní prostředí webové aplikace je navrženo tak, aby manažer zvládl tyto úlohy s vynaložením minimálního úsilí.

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků