Motivace a odměňování

 

HR_plus_odmenovani-hodnoceni-skala
Manažer využívá pro rozdělování odměn, bonusů nebo platových navýšení pracovní tabulku (workbench), kterou doplní a odešle ke schvalování.

Základní vlastnosti

Motivace a odměňování řeší online rozdělování libovolného druhu incentiv, bonusů či mimořádných odměn nebo mzdového navýšení od plánu až po schválení a export do mezd. Dokáže  spravovat několik motivačních programů (měsíční, čtvrtletní, roční, …) pro různé skupiny zaměstnanců zároveň. Pomáhá manažerům efektivně  zvládat časové náročné rutinní úlohy a soustředit se na rozhodování.

Upozorní emailem manažera na připravenou pracovní tabulku s předvyplněnými údaji, manažer tabulku vyplní svými údaji a kliknutím odešle ke schvalování. Online přepočty poskytnou sledování rozpočtu, aktuálně rozdělených částek i zbývajících rezerv. Volitelná možnost využití externích údajů (např. z informačního systému pro řízení výroby) a / nebo jednoho či více kritérií používaných v organizaci pro hodnocení výkonu poslouží k objektivizaci rozdělování odměn. Jednoduchá příprava mzdových podkladů, výhodná zejména v kombinaci s docházkou a plánováním směn.

Hlavní přednosti

Hlavní přednosti tohoto řešení vyniknou zejména oproti běžnému zpracování v excelových tabulkách:

  • automatické vytváření pracovních tabulek (workbenchů)
  • automatické slučování zadaných údajů v rámci útvaru nebo celé organizace
  • automatické vytváření a udržování historie
  • uživatelsky nastavitelné schvalovací workflow pro libovolný počet schvalovacích kroků  a úrovní (například manažer-nadřízený nebo manažer-představenstvo-hr)
  • snadno dostupné přehledy aktuálních a historických údajů
  • schválené mzdové podklady lze je přenést do libovolného mzdového systému v elektronické podobě

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků