Kontakt

MMI, s.r.o., Matěchova 127/3, 140 00 Praha 4, adresa na mapě

Web: www.mmi.cz

Tel: +420 602 570 507

Email: info at mmi dot cz

IČ: 61856231, DIČ: CZ61856231

Registrace: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 31636

Tyto stránky obsahují informace, které jsou vlastnictvím společnosti MMI. Žádná část stránek nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníka.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem příslušných vlastníků.

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků