Řízení výkonu a rozvoje

HR_plus_hodnoceni-zpusobilosti
Obsah a průběh hodnocení může být nastaven odlišně pro různé typy pracovníků. Vše záleží jen na tom, zda potřebujete řídit podle cílů, způsobilostí nebo jiných, obecnějších kritérií.

Základní vlastnosti

Řízení výkonu a rozvoje pokrývá všechny kroky celoročního firemního procesu od nastavení cílů, přes sebehodnocení a hodnocení manažerem a plán rozvoje zaměstnance až po individuální scorecards a souhrnný reporting. Obsahuje univerzální, uživatelsky nastavitelné schvalovací workflow a vestavěný mailing pro usnadnění komunikace všech účastníků procesu.

Upozorní emailem manažera na připravené formuláře hodnocení s předvyplněnými údaji, manažer provede hodnocení a kliknutím odešle ke schvalování.

Hlavní přednosti

Hlavní přednosti tohoto řešení vyniknou zejména oproti běžnému zpracování v excelových tabulkách nebo na papírových formulářích:

  • Uživatelsky nastavitelné šablony hodnocení (slabé a silné stránky, cíle, KPI, kompetence, …).
  • Využití kompetenčního modelu pro porovnání výsledků hodnocení s požadavky pracovního místa.
  • Využití nesouladu mezi požadavky a skutečností pro další rozvoj a vzdělávání.
  • Možnost nastavit strukturu hodnotícího rozhovoru pro celou organizaci nebo různé kategorie pracovníků přesně podle požadavků každého zákazníka.
  • Jedinečná automatizace celého procesu, řízení jeho průběhu podle předem nastaveného plánu.
  • Výstup ve formě uživatelsky konfigurovatelných přehledů aktuálních a historických údajů na kliknutí do excelu.


Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků