Chytrá datová pumpa Delta 5

pumpa2Jednou z hlavních předností HR plus UNI je, že dokáže využívat kmenová data pracovníků, která jsou pořizována v jiném, prakticky libovolném mzdovém, personálním nebo HR informačním systému. Převzetí kmenových dat, tzv. upload, je jednoduchou záležitostí, neboť je  zajišťováno „chytrou datovou pumpou“.  Chytrá datová pumpa se postará o načtení, kontrolu a zpracování kmenových dat pracovníků. Je-li vše v pořádku, provede aktualizaci stávajících kmenových dat v databázi HR plus UNI. Nově uvolněná verze chytré datové pumpy má označení DELTA 5 a díky mnoha vylepšením přináší uživatelům HR plus UNI řadu výhod.

Výhody pro uživatele

  • DELTA 5 nevyžaduje na vstupu kompletní kmenová data – uživatel tedy připravuje jenom jejich podmnožinu, kterou chce převzít do HR plus UNI. Příprava dat je snadnější.
  • DELTA 5 zajišťuje kontrolu v průběhu celého zpracování – protokoly obsahují údaj o vyhodnoceném druhu změny pro každý záznam. Zpracování je rychlejší.
  • DELTA 5 umožňuje sledovat průběh zpracování krok po kroku.  Aktualizace je transparentnější.
  • DELTA 5 brání nesprávnému pořadí při spouštění jednotlivých kroků zpracování. Riziko chybného postupu je minimální.
  • DELTA 5 zajišťuje, aby přehled o jednotlivých změnách v datech byl průběžně k dispozici. Je jednodušší ke ke kontrole.

Změny v datech

Změny poprvé

Vstupní CSV soubor nemusí obsahovat nic více, než kmenová data se záznamy, u kterých došlo ke změně od poslední aktualizace.

Změny podruhé

Datová pumpa sama identifikuje změny v kmenových datech podle definovaných událostí – druhů změny. Například druh změny „9010 Začátek PP“ znamená začátek pracovního poměru.

Změny potřetí

Druh změny ukládá k dalšímu využití v navazujících úlohách (plány hodnocení, řízení procesu hodnocení).

Změny počtvrté

Zpracovává pouze ty vstupní záznamy, u kterých došlo ke změně. Záznamy označené „9999 Žádná změna“ nevstupují do dalšího zpracování.

Změny popáté

Zpracovává pouze ta pole záznamů, u kterých došlo ke změně.

 

Kontrola nad průběhem zpracování

Kontroly průběhu zpracování jsou nastaveny tak, že uživatel nemůže udělat chybu. Žádný krok nelze vynechat. Žádný krok nelze provést opakovaně.

Kontrola nad obsahem zpracování

Protokoly jsou během průběhu zpracování vytvářeny tak, aby uživatel okamžitě získal přehled o změnách v datech. Pole Změna informuje o druhu změny každého zpracovávaného záznamu. Pole Chyba uvádí podrobné informace o zjištěné chybě při zpracování.