Chytrá datová pumpa

Chytrá datová pumpa zajišťuje optimální využití již existujících údajů.
Chytrá datová pumpa zajišťuje optimální využití již existujících údajů.

Základní vlastnosti

Chytrá datová pumpa je jedinečné řešení s vysokou přidanou hodnotou.  Zajistí jednoduché načtení záznamů s kmenovými údaji o pracovnících z vašeho  mzdového nebo personálního systému pomocí předformátované excelové tabulky.  Během načtení (uploadu) kmenových údajů jsou navíc automaticky vytvořeny všechny potřebné záznamy o organizačních útvarech, typových funkcích, pracovních místech a zařazeních. S každým novým načtením záznamů s kmenovými údaji o pracovnících jsou takto vzniklé záznamy zaktualizovány. Jednotlivé záznamy organizačních struktur, jako útvary, funkce či popisy pracovních míst, mohou být nadále spravovány a rozvíjeny v rámci části personalistika.

Hlavní přednosti

Záznamy potřebné pro „systemizaci“,  organizační struktury a další údaje není třeba vytvářet „na zelené louce“, vzniknou automaticky při načtení (uploadu) záznamů s kmenovými údaji o pracovnících do systému.

  • Chytrá datová pumpa zamezí dvojímu vkládání kmenových údajů a související chybovosti
  • Chytrá datová pumpa poskytuje přidanou hodnotu, neboť vytvoření a správa systemizace probíhá s maximálním efektem a s minimem vynakládaného úsilí.
  • Vytvořené organizační údaje slouží pro automatizaci schvalovacích a pracovních postupů
  • Organizační vztahy, jako nadřízenost a podřízenost, není třeba nastavovat a aktualizovat ručně