Výhodná cena

Cloudové řešení HR plus UNI

Řešení HR plus UNI je malým a středním organizacím poskytováno jako služba (SaaS) v cloudu. Pro zákazníka to znamená, že

  • žádné další náklady na servery, instalace ani podporu IT útvarem nejsou potřeba
  • všem uživatelům stačí pro práci s HR plus UNI internetový prohlížeč
  • řešení je provozováno na zabezpečených serverech v profesionálních datových centrech

Cenové plány HR plus UNI

Cena řešení HR plus UNI je dána příslušným cenovým plánem. Cenové plány se odvíjí výhradně od počtu zaměstnanců organizace. HR plus UNI je samoobslužný portál navržený pro práci každého zaměstnance organizace. Uživatelem je tedy každý zaměstnanec a má přístup podle jedné nebo více rolí. Typy uživatelů nejsou cenově odlišeny. Cenové plány jsou stanoveny na základě pásem.
Všechny plány zajišťují přístup k aktuálně dostupné funkcionalitě kromě zpracování mezd. Záleží jen na prioritách zákazníka, kdy a které aplikace chce využívat. Součástí cenového plánu je přístup do centra podpory.

 

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků

 

Nastavení HR plus UNI

Při prvotním spuštění HR plus UNI je potřeba nastavit základní parametry a naplnit systém údaji zákazníka. Základní jednorázové nastavení je poskytováno jako balík služeb s názvem Rychlý start v rozsahu 3 dnů. Předpokládáme obdobný rozsah práce ze strany zákazníka (příprava podkladů pro nastavení a příprava údajů pro upload, účast na školení). Výstupem prvního balíčku je „běžící“ systém s přístupem pro všechny zaměstnance.
Cena služby Rychlý start pro základní nastavení je 36 000 Kč**.
Řešení HR plus UNI je předkonfigurované na základě zkušeností a nejlepší praxe, což umožňuje uvedení do provozu během několika dnů či týdnů. Nastavování dalších aplikací může probíhat postupně podle priorit zákazníka, aniž by došlo k narušení rutinního provozu.
Balíčky služeb (pro nastavení hodnocení, odměňování, …) lze kdykoliv libovolně rozšířit nebo doplnit (standardně nabízíme v rozsahu 3, 8 nebo 12 dnů).
Další možností je standardní implementace řešení podle požadavků zákazníka vedená formou projektu. Konkrétní rozsah implementace se stanoví na základě předimplementační analýzy (ta trvá zpravidla zpravidla 4 až 10 dnů).

Vyžádejte si nabídku universálního portálu HR plus UNI konkrétně pro vaši organizaci!

*cena za měsíc je za celou organizaci při smlouvě na 12 měsíců a platbě předem 
**cena za službu v objednaném rozsahu je jednorázová