začlenění grafických interaktivních prvků (grafy, dashboardy, interaktivní výstupy, interaktivní wizardy, …) do zpracování úloh v HR plus