Centrální HR data a správa

DatabaseHR plus UNI ukládá všechny zpracovávané personální a organizační údaje na jednom místě. K zaměstnancům, pracovním místům, organizačním útvarům i pracovním zařazením jsou jsou tak pohromadě k dispozici jak aktuální, tak historické údaje. Centrální zpracování spoří spoustu času a nákladů, umožňuje snadnější integraci v rámci celé organizace.

Manažerská samoobsluha

UserHR plus UNI má bezpečný přístup manažerů a zaměstnanců k HR údajům přímo zabudován. Od jednoduchého zpracování různých žádanek, po parametrizovatelné zpracování mzdových složek nebo hodnocení výkonnosti, vše se děje podle nastavených pravidel. Sdílení informací a spolupráce v rámci organizace usnadňuje práci všem stranám.

Inteligentní automatizace

SystemHR plus UNI využívá k řízení HR procesů personálních a organizačních údajů ukládaných do databáze. Namísto pracného ručního zadávání jsou manažeři, hodnotitelé či schvalovatelé přiřazováni automaticky v rámci úloh podle platné organizační hierarchie. Stačí nastavit pravidla a řízení převezme systém. Od přípravy hodnotících formulářů až po rozesílání notifikací.